بهبود کیفیت زندگی
کارگاه آموزشی درمان تالاسمی | ۱۳۸۲