یک نفر همیشه (؟) استثناست
نمایشگاه پوستر بزرگداشت ششمین سالمرگ مرتضی ممیز | ۱۳۹۰